Znaczenie promocji w rozwoju polskich gmin

Main Article Content

Rafał Tyszkiewicz


Słowa kluczowe : gmina, rozwój, promocja gmin
Abstrakt
Gminy na całym świecie podejmują różnorodne działania w celu zainteresowania i pozyskania inwestorów. Intensywnie angażują się na rzecz utrzymania istniejących na terenie gmin przedsiębiorstw, zapobiegają przeniesieniu ich do innych gmin lub krajów. Władze gmin zdają sobie sprawę z istotności promocji, aby gmina jako ośrodek życia społeczno-gospodarczego zaprezentowała się atrakcyjnie na zewnątrz. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia promocji w rozwoju regionów i ocena działań promocyjnych podejmowanych przez władze gminy Olesno. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny.

Article Details

Jak cytować
Tyszkiewicz, R. (2016). Znaczenie promocji w rozwoju polskich gmin. Turystyka I Rozwój Regionalny, (5), 127–137. https://doi.org/10.22630/TIRR.2016.5.12
Bibliografia

Altkorn J.: Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytut Marketingu, Kraków 1998.

Komorowski J.: Marketing miejski i jego znaczenie we współczesnym rozwoju miasta, [w:] Gospodarka przestrzenna. Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, ser. 1,1993, nr 206.

Krzyżanowska K: Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Stan i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010.

Kuźniar W.: Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013.

Łuczyszyn A.: Nowe kierunki rozwoju lokalnego ze szczegółowym uwzględnieniem peryferyjnych ośrodków w metropoliach, CeDeWu.pl, Warszawa 2013.

Marak J.: Marketingowa strategia rozwoju gminy - koncepcja metodologiczna, [w:] Zachowania podmiotów sfery konsumpcji (gospodarstw domowych, samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw i instytucji), J. Marak (red.), Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1994.

Michalski E.: Marketing. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2007.

Pabian A.: Promocja, nowoczesne środki i formy, Difin, Warszawa 2008.

Pietraszak M.: Promocja. Reklama i public relations w małej firmie, Helion, Gliwice 2014.

Rosa G., Smalec A.: Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty, Strategia marketingowa miast i regionów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2012, nr 719.

Saar M.A.: Jak samorządy lokalne mogą wspierać rozwój przedsiębiorczości, CeDeWu, Warszawa 2011.

Sztucki T: Marketing. Sposób myślenie. System działania, Placet, Warszawa 1992.

Szromnik A., Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji miast oraz regionów, [w:] Kreowanie wizerunku miast, A. Grzegorczyk, A., Kochaniec (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Promocji, Warszawa 2011.

Ziółkowski M.: System planowania strategicznego rozwoju gminy, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, M. Obrębalski (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.