Turystyka naukowa jako specyficzna forma rynku spotkań biznesowych czy nowy rodzaj turystyki

Main Article Content

Sofiia Sokolova


Słowa kluczowe : turystyka naukowa, program naukowy, staż naukowy, konferencja, kongres
Abstrakt
W artykule zaprezentowano analizę pojęcia „turystyka naukowa”. Chociaż aktywność tego typu towarzyszy człowiekowi od dawna, to jej zdefiniowanie nie jest proste, a próby w tym zakresie podejmowane w nielicznych opracowaniach kończą się dość rozbieżnymi konkluzjami. Przedstawiono także autorskie pojmowanie pojęcia „turystyka naukowa”, opartego na refleksji naukowej, jak również na własnych doświadczeniach autorki zdobyte podczas organizowania programów naukowo-turystycznych. W artykule zawarto również wzory autorskich programów aktywności grupowej i indywidualnej z zakresu turystyki naukowej.

Article Details

Jak cytować
Sokolova, S. (2016). Turystyka naukowa jako specyficzna forma rynku spotkań biznesowych czy nowy rodzaj turystyki. Turystyka I Rozwój Regionalny, (6), 89–98. https://doi.org/10.22630/TIRR.2016.6.24
Bibliografia

Davidson R., Cope B.: Turystyka biznesowa: Konferencje, podróże motywacyjne, wystawy, turystyka korporacyjna. Polska Organizacja Turystyczna. Warszawa 2003. 266 s.

Dąbrowska B.J.: Turystyka międzynarodowa w globalnej gospodarce. Polskie wydawnictwo ekonomiczne. Warszawa 2011.146 s.

Definitions Concerning Tourism Statistics, World Tourism Organisation. 2014.

Laarman J.G. and Perdue R.R., 1989: Tropical science and tourism. Annals of Tourism Research 16, 2, 1989, p. 205. Cited P. West, Tourism as Science and Science as Tourism., Current Anthropology 49, 4, 2008, p. 597. Cited Molokâcovâ L, Molokać Ś. Scientific tourism - Tourism in Science or Science in Tourism? Acta Geoturistica volume 2 (2011), number 1, p. 41. (Crossref)

Molokâcova L., Molokać Ś.: Scientific tourism - Tourism in Science or Science in Tourism? Acta Geoturistica volume 2 (2011), number 1, p. 41-45. http://geotur.tuke.sk/pdf/2011/n01/06_Molo-kacova_v2_nl.pdf

Scientific Tourism. Researchers as travelers. Edited by Susan L. Slocum, Carol Kline, Andrew Holden. Routledge, New York 2015. 212 p.

Sokolova S., Łęski M.: Pierwsze kroki realizacji współpracy polsko-kazachskiej WSGE. Journal of Modern Science 1/20/2014, ss. 465-469.

Steblik-Wlaźniak B., Cymańska-Garbowska B.: Usługi turystyczne. Cześć 1. Podręcznik do nauki technik hotelarstwa. Warszawa, Wadawnictwo REA, 2009.160 s.

Turystyka. Redakcja naukowa W. Kurek. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. 542 s.

Vademecum pilota grup turystycznych. Redakcja naukowa G. Gołembski. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2007. 304 s.

Курманова Сауле. Нашли могилу сержанта в Польше. Диапазон (12.03.2014): http://www.diapazon.kz/aktobe/aktobe-news/57766-nashli-mogilu-serzhanta-v-polshe.html.

Шандор Ф. Ф.: Сучасні різновиди туризму: підручник. Ф. Ф. Шандор, М.П. Кляп. Київ: Знання,2013. 334 с. http://westudents.com.ua/knigi/615-suchasn-rznovidi-turizmu-klyap-mp.html.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.