Dziedzictwo kulinarne i przyrodnicze w zarządzaniu rozwojem turystyki wiejskiej na przykładzie Norwegii

Main Article Content

Czesław Nowak


Słowa kluczowe : Norwegia, turystyka wiejska, dziedzictwo kulinarne, dziedzictwo przyrodnicze
Abstrakt
Norwegia jest państwem o największym na świecie ekwiwalencie subwencji dla producentów rolnych – PSE w państwach OECD. Pomimo to od lat zmniejsza się tam zatrudnienie w rolnictwie i następuje wyludnianie obszarów wiejskich. Rozwój turystyki wiejskiej przyczynia się zarówno do spowolnienia tego procesu poprzez zwiększanie dochodów wiejskich gospodarstw domowych, jak i do zachowania tradycyjnego krajobrazu, wartości ekologicznych oraz dziedzictwa kulturowego, szczególnie kulinarnego. Za zarządzanie rozwojem turystyki na poziomie krajowym odpowiedzialne są głównie Ministerstwo ds. Klimatu i Środowiska, a szczególnie Departament Dziedzictwa Kulturowego i Środowiska Kulturowego i Departament Bioróżnorodności, a także Ministerstwo Rolnictwa i Żywności1. Na poziomie lokalnym dzięki innowacyjnemu podejściu do zarządzania przedsiębiorstwa turystyczne, chcąc ograniczyć negatywne skutki dużej sezonowości w tym sektorze gospodarki, przygotowują zarówno oferty typowe dla sezonu zimowego, jak i letniego. Umożliwia to zarówno lepsze wykorzystanie takich zasobów jak baza hotelowa oraz restauracje, jak i utrzymanie poziomu zatrudnienia pracowników.

Article Details

Jak cytować
Nowak, C. (2019). Dziedzictwo kulinarne i przyrodnicze w zarządzaniu rozwojem turystyki wiejskiej na przykładzie Norwegii. Turystyka I Rozwój Regionalny, (11), 85–95. https://doi.org/10.22630/TIRR.2019.11.8
Bibliografia

Bjorkhaug H.: Agricultural Restructuring and Family Farming in Norway. Strategies for sustainable practices, Report 5/08/2008.

Blekesune A., Brandth B., Haugen M.: Visiting a farm based tourist enterprise – who are the visitors and what is the future potential? the 17th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research, Bugdeforskning 2008.

Blomberg-Nygård A.: 10 foods to try in Norway, BBC Goodfood 2019.

Bloom Consulting, Key figures for Norwegian Tourism 2017.

COPA-COGECA Secretariat: COPA’s Member organisations , COGECA’s Member organisations, Partner organisations: Norway, Bruksela 2019.

COPA-COGECA: The European Model of Agriculture, The Way Ahead. Pr(99)88F1, Bruksela 1999.

Daugstada K., Rønningena K., Skarb B.: Agriculture as an upholder of cultural heritage? Conceptualizations and value judgements, A Norwegian perspective in international context, Journal of Rural Studies 2006, nr 22, s. 67–81. (Crossref)

Eurostat Statistics: Comparative price levels for food, beverages and tobacco, Price level index for food and non-alcoholic beverages 2018.

Eurostat: Key variables by legal status of holding. Agricultural census in Norway, Farm structure key indicators by NUTS 2 regions NO 2000 and 2010, www.ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Table_2_Farm_structure_key_indicators_by_NUTS_2_regions_NO_2000_and_2010.PNG (dostęp: 15.08.2019).

Eurostat: Statistics on sport participation; Practising sport, fitness or recreational (leisure) physical activities at least once a week, 2014.

Fjord Tours: White water rafting in Norway, Rafting – An adventure not to be missed. HANEN 2019: Genuine, authentic and tasteful. Enjoy Norway. 2019.

Innovation Norway: Key Figures for Norwegian Tourism Report, The importance of tourism for Norway. 2017.

Komisja Europejska: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 2014 C 361/10 i 2017, C 177/15.

Kowalska M., Knapik W., Bogusz M.: Farm Education as a Component of Sustainable Development in Selected Countries of the European Union – problems of sustainable development 2006, nr 11(2), s. 81–88.

Løkås K., Henning Kleiven H.: Alpinco eier og driver Hafjell Alpinsenter og Kvitfjell, Hafjell og Kvitfjell 2016.

Michelin Guide 2019: Norway, Maaemo. MICHELIN Guide’s Point Of ViewNorthern Explorer 2019, Kayak adventure.

Norway, Government.no 2019: The Ministry of Climate and Environment, The Ministry of Agriculture and Food. Norwegian Fjord Horse Centre, 2019.

OECD: Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2019, OECD Publishing, Paryż 2019.

Sandsta B.L.: Statististisk sentralbyra. Statistics Norway. Norwegian food prices to European comparison. World Bank 2019: Rural population, Oslo 2019.

Sieczko A.: Dziedzictwo kulinarne w ofercie gospodarstw agroturystycznych, [w:] Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju agroturystyki, K. Gutkowska (red.), Wydawnictwo Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Warszawa 2008.

Ski resorts Norway: skiresort.info 2019.

Statistics Norway: Farmers’ income and debt, 2015.

Statistics Norway: Intermediaries of cabins. Guest nights, by nationality of the guests, 2019.

Statistics Norway: Holdings: Holdings, agricultural area and livestock. Agricultural area per holding, 2019.

Statistics Norway: Sample survey of agriculture and forestry. USDA FAS, 2018, GAIN Report 2019.

Visit Northwest 2017: Norway Powered by Nature, The cheesy world champ from Tingvoll.

Wojcieszak M., Gazdecki M.: Culinary Trails as an Example of Innovative Tourist Products, European Journal of Service Management, 2018, nr 27(3), s. 357–364. (Crossref)

World Travel Tourism Council: Travel and Tourism Economic Impact 2018 Norway, Annual Research Key Facts 2018.

www.data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?locations=NO-EU (dostęp: 17.018.2019).

www.ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00114/default/table?lang=en (dostęp: 17.018.2019).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.