Produkty regionalne i tradycyjne w promocji rozwoju ekonomicznego i zachowaniu dziedzictwa kulturowego wsi

Main Article Content

Czesław Nowak


Słowa kluczowe : produkty regionalne, produkty tradycyjne, turystyka wiejska
Abstrakt
Produkty regionalne i tradycyjne w Unii Europejskiej rejestrowane są w wykazie ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych DOOR (Database of Origin and Registration), co zapewnia im ochronę prawną. Produkty pochodzące z ekoregionów 160 państw, a zagrożone wyginięciem znajdują się w katalogu „Arka Smaku Slow Food”. Polskie produkty rejestrowane są przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i publikowane na liście produktów tradycyjnych. Na stronach internetowych DOOR Unii Europejskiej produkty podzielone są na trzy grupy i trzy etapy rejestracji, co może komplikować czytelność wykazu. Celem pracy jest ukazanie różnych aspektów kształtujących współczesny rynek produktów regionalnych i tradycyjnych, w tym działań podejmowanych w różnych państwach, w celu obniżenia konkurencyjności towarów importowanych. W pracy przedstawiono wyniki badań, gdzie narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety przeprowadzonej wśród specjalistów pracujących w sektorze rolnictwa województw świętokrzyskiego i małopolskiego, na temat znaczenia produktów regionalnych i tradycyjnych w rozwoju turystyki wiejskiej i inicjatyw wspierających ich udział w rynku rolno-spożywczym.

Article Details

Jak cytować
Nowak, C. (2020). Produkty regionalne i tradycyjne w promocji rozwoju ekonomicznego i zachowaniu dziedzictwa kulturowego wsi. Turystyka I Rozwój Regionalny, (13), 103–115. https://doi.org/10.22630/TIRR.2020.13.9
Bibliografia

Bélanger J., Pilling D. (red.): The State of The World’s Biodiversity for Food and Agriculture, FAO Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture Assessments, Rzym 2019.

Bolla S.: Food and Agricultural Import Regulations and Standards, USDA, Foreign Agricultural Service 2020: Global Agricultural Information Network, CIA, The World Factbook 2000, 2020.

Central Intelligence Agency: The World Factbook, USA, 2020, 2012, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gm.html (dostęp: 25.05.2020).

Eckman S.J.: House and Senate Restaurants: Current Operations and Issues for Congress, Congressional Research Service, USA 2019.

European Commission: DOOR, https://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html?locale=pl (dostęp: 30.05.2020).

Food, Conservation, and Energy Act of 2008, Public Law 110–234, 110th Congress, US Congress 2008.

Hlavackova M.: Exporter Guide 2019, USDA Foreign Agricultural Service GAIN, Slovakia 2020.

Khan H., Jessica L.,2019: Trade Show Overview Germany, USDA, Foreign Agricultural Service GAIN, Berlin. 2019.

Low A.S., Vogel S.: Direct and Intermediated Marketing of Local Foods in the United States, USDA, Economic Research Service Report 2011, nr 128. (Crossref)

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego: Baza targowisk, eTargowisko, https://www.modr.pl/ etargowisko (dostęp: 30.05.2020).

Matysik-Pejas R., Cieślik J., Borecka A., Sowula-Skrzyńska E.: Lokalne systemy żywnościowe i ich znaczenie dla obszarów wiejskich, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2017, nr 19(5), s. 143–148.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Zestawienie produktów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych, 18.05.2020.

Modrzyńska J.: System ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych w Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i zarządzanie 2018, z. 129, s. 281–295.

Muzeum Wsi Kieleckiej: Etnokuchnia 2020, Park Etnograficzny w Tokarni, https://www.youtube.com/channel/UCt0ozjwVQzd2d4L4gfqNBuQ (dostęp: 30.05.2020).

Petrini C. 2016: Slow Food: Good, Clean and Fair Food for Everyone, Cittaslow International, Orvieto 2014, www.cittaslow.org/news/slow-food-good-clean-and-fair-food-everyone (dostęp: 27.05.2020).

Rolnictwo w województwie małopolskim w 2016 r. Informacje i opracowania statystyczne, Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków 2017.

Sieczko A.: Turystyka kulinarna a smak regionu, [w:] Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów, J. Witek, E. Marszałek (red.), Handel Wewnętrzny - numer specjalny 2009, s. 325–332.

Slow Food Foundation for Biodiversity 2020, https://www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/the-ark-of-taste/faqs/ (dostęp: 21.05.2020).

Slow Food Foundation for Biodiversity, Ark of Taste, 2020: Arca products from around the world, (dostęp 27.05.2020).

Slow Food USA 2020: Where Heritage Meets Biodiversity, Ark of Taste in the USA, Brooklyn, NY 11201 https://slowfoodusa.org/ark-of-taste/ (dostęp: 29.05.2020)

Stowarzyszenie Miłośników Wiśni Nadwiślanka: Wiśnia Nadwiślanka 2020, http://www.nadwislanka. com.pl/stowarzyszenie-producentow.php (27.05.2020).

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach: Świętokrzyska Kuźnia Smaków laureatem konkursu „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”!, 2018, https://www.sodr.pl/main/aktualnosci/Swietokrzyska-Kuznia-Smakow-laureatem-konkursu-Na-wsinajlepiej-12-dobrych-praktyk-w-turystyce-wiejskiej/idn:578 (dostęp: 30.05.2020).

Targ Pietruszkowy, https://targpietruszkowy.pl/ (dostęp: 06.05.2020)

Urząd Statystyczny w Krakowie: Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego, Kielce 2019.

Wojcieszak M., Bogusz M.: Direct sales as an example of a distribution channel within the małopolskie region, Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists 2020, t. 22, nr 1, s. 351–359. (Crossref)

Zahová A.: PRAGUE – Czech food in Czech markets, Euractiv, https://www.euractiv.com/section/all/short_news/prague-czech-food-in-czech-markets/ (dostęp: 25.05.2020).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.