Marketing wielopoziomowy w teorii ekonomii behawioralnej

Main Article Content

Sławomir Wawrzyniak


Słowa kluczowe : ekonomia behawioralna, psychologia, marketing wielopoziomowy
Abstrakt
W artykule przedstawiono cieszącą się coraz większym zainteresowaniem badaczy dziedzinę nauki, jaką jest ekonomia behawioralna oraz podjęto próbę przybliżenia jej wykorzystania w marketingu sieciowym. Multi Level Marketing jest popularnym w krajach zachodnich modelem biznesu. Wiedza o funkcjonowaniu tego modelu biznesu, zarówno wśród teoretyków, jak i praktyków, jest w Polsce ciągle niewystarczająca. Niniejsze opracowanie to przede wszystkim przybliżenie istoty marketingu wielopoziomowego w teorii ekonomii behawioralnej. W opracowaniu wykorzystano studia literaturowe.

Article Details

Jak cytować
Wawrzyniak, S. (2019). Marketing wielopoziomowy w teorii ekonomii behawioralnej. Turystyka I Rozwój Regionalny, (12), 85–94. https://doi.org/10.22630/TIRR.2019.12.21
Bibliografia

Akerlof G.A., Shiller R.J.: Zwierzęce instynkty, Studio EMKA, Warszawa 2010.

Bąbel P., Ostaszewski P.: Współczesna psychologia behawioralna, Wyd. UJ, Kraków 2008.

Blanchard A.: Twoja niezależność finansowa poprzez Network Marketing, (w:) Psychologia ekonomiczna, Red. naukowa T. Tyszka, GWP, Sopot 2004.

Clark J.M: Psychologia ekonomiczna, Red. T. Tyszka, GWP, Sopot 2004.

Coniff R.: Korporacyjne zwierzę, CIS, Warszawa 2006.

Failla D.: Podstawy marketingu sieciowego, MLM International Polska, Łódź 1996.

Frank R.H.: Mikroekonomia, jakiej jeszcze nie było, GWP, Gdańsk 2007.

Friedman M.: Psychologia ekonomiczna, Red. naukowa T. Tyszka, GWP, Sopot 2004.

Bogdan G., Wadlewski A.: Multi Level Marketing jako model biznesu, „Minib” 2013, nr 1(7).

Hill D.: Emocjonomika, Rebis, Poznań 2010.

Kosewski M.: Wartości, godność, władza, Vizja Press & IT, Warszawa 2008.

Mankiw N.G, Taylor M.P.: Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2009.

Otto J., Olczak A.: Marketing w handlu i usługach, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007.

Romanowska M.: Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004.

Próchnicki L.: Z dziejów myśli ekonomicznej, Infoplan, Warszawa 2006.

Solek A.: Ekonomia behawioralna a ekonomia klasyczna, „Zeszyty Naukowe PTE” 2010, nr 8.

Tomasz A.: Żurawski H., Szansa XXI wieku, Network Marketing, Wydawnictwo AKAPIT, Kraków 1994.

Tyszka T.: Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna, Scholar, Warszawa 2010.

Zaleśkiewicz T.: Psychologia ekonomiczna, PWN, Warszawa 2011.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Marketing_wielopoziomowy

https://pl.wikipedia.org/wiki/Richard_Thaler

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.