Tendencje zmian w zakresie aktywności fizycznej mieszkańców Polski

Main Article Content

Krystyna Krzyżanowska
Sławomir Wawrzyniak


Słowa kluczowe : ruch, zdrowie, aktywność fizyczna, sport
Abstrakt
Celem badań było rozpoznanie zakresu i powodów oraz tendencji zmian w aktywności fizycznej podejmowanej przez Polaków w latach 2013–2018. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w 2018 roku 61% respondentów deklarowało uprawianie sportu i odsetek ten był mniejszy o 5 p.p. w stosunku do 2013 roku. Najważniejszym motywem podejmowania aktywności fizycznej przez badanych zarówno w 2013 roku, jak i w 2018 roku była troska o zdrowie, na drugim miejscu znalazła się przyjemność i zabawa, a trzecim miejscu lepsze samopoczucie i możliwość odreagowania stresu. Wśród ankietowanych lepiej wykształconych, bardziej zadowolonych z warunków materialnych swoich gospodarstw domowych, mieszkających w większych miejscowościach odsetki tych, którzy uprawiali sport, były większe. Z przeprowadzonych badań wynika, że większość najpopularniejszych dyscyplin sportowych była uprawiana z powodów zdrowotnych. Były jednak wyjątki, do których należały: taniec, sporty zimowe, turystyka piesza, piłka nożna i siatkówka. Te aktywności fizyczne uprawiane były głównie dla przyjemności.

Article Details

Jak cytować
Krzyżanowska, K., & Wawrzyniak, S. (2020). Tendencje zmian w zakresie aktywności fizycznej mieszkańców Polski. Turystyka I Rozwój Regionalny, (13), 79–89. https://doi.org/10.22630/TIRR.2020.13.7
Bibliografia

Biernat E.: Aktywność fizyczna w życiu współczesnego człowieka, e-Wydawnictwo Narodowego Centrum Badania Kondycji Fizycznej, 2014, s.1–2. https://demo.ncbkf.pl (dostęp: 27.11.2019).

Caspersen C.J.: Physikal activity and physical fitness: definitions and distinctions for health-related research, Public Health Reports 1985, nr 2, s. 126–131.

CBOS: Komunikat z badań. Aktywność fizyczna Polaków, Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2013.

CBOS: Komunikat z badań. Aktywność fizyczna Polaków, Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2018.

Derbich J.: Aktywność ruchowa dla zdrowie w każdym wieku, [w:] Aktywność ruchowa ludzi w każdym wieku D. Umiastowska (red.), Wydawnictwo Promocyjne „Albatros”, Szczecin 2016, s. 7–8.

Drabik J.: Aktywność, sprawność i wydolność fizyczna jako mierniki zdrowia człowieka, Wydawnictwo AWF, Warszawa 1997.

Drozdowski Z.: W sprawie podziału motoryczności i człowieka uwag kilka, Kultura Fizyczna 1992, nr 9–10, s. 29.

Forołowicz T.: Ku edukacji zdrowotnej: Karta sprawności i zdrowia, [w:] Zdrowie: istota, diagnostyka i strategie zdrowotne, I. Murawow (red.), Wydawnictwo ITE, Radom 2001.

Kasperska K., Smolis-Bąk E., Białoszewski D.: Metodyka nauczania ruchu. Usprawnienia pacjentów na zajęciach grupowych, Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa 2014.

Krzyżanowska A.M.: Formy aktywności ruchowej preferowane przez studentów uczelni warszawskich, [w:] Kierunki i wyzwania rozwoju regionalnego, K. Krzyżanowska, J. Zawadka (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2018. (Crossref)

Olejniczak M.: Aktywność fizyczna jest zdrowa! Czy wiesz dlaczego? http://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/1,107103,16813075,Aktywnosc_fizyczna_jest_zdrowa_Czy_wiesz_dlaczego_.html (dostęp: 21.12.2018).

Siwiński W., RASIŃSKA R.: Aktywność fizyczna jako zasadniczy cel stylu życia i zdrowia człowieka, Pielęgniarstwo Polskie 2015, nr 2(56) s. 181–188.

Tyszkowa M.: Aktywność i działalność dzieci i młodzieży, WSiP, Warszawa 1977.

Umiastowska D., Szczepanowska E.: Opinie studentów wychowania fizycznego i fizjoterapii o podejmowaniu udziału w różnych formach aktywności ruchowej (doniesienie z badań), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Prace Instytutu Kultury Fizycznej 2005, nr 424(22), s. 109–119.

Wolicki M.: Aktywność ruchowa i jej znaczenie dla zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego, https://www.kul.pl/files/803/biblioteczka_cyfra/Wolicki_Aktywnosc_ruchowa_jest_tak_wazna.html (dostęp: 20.12.2018).

Zapała M., Kowalczyk B., Lubińska-Żądło B.: Aktywność fizyczna a styl życia kobiet w wieku produkcyjnym, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2015, nr 4, s. 391–397. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora