Preferencje polskich rolników dotyczące źródełi zakresu informacji branżowychprzydatnych w zarządzaniu gospodarstwem rolnym

Main Article Content

Krystyna Krzyżanowska


Słowa kluczowe : źródła informacji, Internet, rolnik, doradztwo rolnicze, gospodarstwo rolne
Abstrakt
Celem opracowania było rozpoznanie preferencji rolników dotyczącychźródeł i zakresu informacji branżowych przydatnych w prowadzeniu gospodarstwa rolnego.W artykule wykorzystano wyniki zaprezentowane w raporcie „Polska wieś i rolnictwo 2022”i literaturę przedmiotu. Badania empiryczne przeprowadzone zostały w 2023 r. i objęto nimi426 rolników. Rolnicy preferowali bezpośredni kontakt z doradcami ODR, przedstawicielamifirm sprzedających środki do produkcji rolnej czy doradcami świadczącymi komercyjne usługi.Poziom oferowanych usług doradczych rolnicy ocenili wysoce pozytywnie. Z Internetu korzystałaponad połowa badanych i głównie poszukiwała informacji rynkowych i technologicznych.

Article Details

Jak cytować
Krzyżanowska, K. (2023). Preferencje polskich rolników dotyczące źródełi zakresu informacji branżowychprzydatnych w zarządzaniu gospodarstwem rolnym. Turystyka I Rozwój Regionalny, (20), 75–82. https://doi.org/10.22630/TIRR.2023.20.20
Bibliografia

Badania Polska wieś i rolnictwo 2022. Pobrano z: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/polska-wies-irolnictwo (dostęp: 30.07.2023).

Ciupał, M. (2010). Wykorzystanie źródeł informacji w gospodarstwach rolniczych Małopolski o różnym kierunku produkcji. Inżynieria Rolnicza, 4 (122), s. 37–42.

Chrobocińska, K., Łukiewska, K., Nasalski, Z. (2017). Źródła informacji i inicjatorzy w działalności innowacyjnej w gospodarstwach rolniczych. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 104, z. 2, s. 100. DOI: 10.22630/RNR.2017.104.2.16 (Crossref)

Harasim, A., Matyka, M., Kopiński, J. (2017). Wiek i wykształcenie rolników oraz ich źródła informacji o innowacjach w rolnictwie. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 4, s. 18–26.

Jaska, E., Parzonko, A., Werenowska, A. (2016). Dostępność i wykorzystanie medialnych źródeł informacji w gospodarce opartej na wiedzy. W: A. Grynia (red.). Czynniki ograniczające oraz poprawiające konkurencyjność nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Vilnius: UAB „BMK Leidykla”, s. 448–460.

Kalinowski, J., Prymon, K. (2011), Znaczenie internetu jako źródła informacji rolniczych. Roczniki Naukowe SERIA, t. XIII, z. 2, s. 186–190.

Krzyżanowska, K. (2012). Źródła informacji rolniczej w odbiorze społecznym. W: E. Jaska, A. Szczykutowicz (red.). Media relations w sektorze rolno-spożywczym. Warszawa: Wydawnictwo SGGW, s. 136–146.

Krzyżanowska, K. (2013). Źródła informacji fachowych w opinii rolników. Roczniki Naukowe „SERIA”, t. XV, z. 2, s. 182–186.

Nieróbca, A., Zaliwski A. S., (2014). Informacja i wiedza w rolnictwie. Studia i Raporty IUNG-PIB, z. 38 (12), s. 9–27. DOI: http://doi.org.10.26114/sir.iung.2014.38.01

Raport pt. Oczekiwania i potrzeby rolników w zakresie usług szkoleniowo-doradczych. Wrocław, styczeń 2021, s. 29. Pobrano z: https://www.cdr.gov.pl (dostęp: 29.07.2023).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora