Turystyczne wyjazdy zagraniczne w opinii ich uczestników

Main Article Content

Krystyna Krzyżanowska
Katarzyna Wilczewska


Słowa kluczowe : turystyka, wyjazdy zagraniczne, czas wolny
Abstrakt
Celem badań było rozpoznanie czynników mających wpływ na wybór destynacji turystycznej, a także preferencji turystów dotyczących zagranicznych wyjazdów turystycznych. Do zrealizowania celu badań wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z techniką ankiety według standaryzowanego kwestionariusza. Badania empiryczne przeprowadzono w 2018 roku i objęto nimi 148 osób. Z przeprowadzonej analizy wynika, że turystyczne wyjazdy zagraniczne respondenci najczęściej organizowali samodzielnie. Jako ważne lub bardzo ważne czynniki decydujące o wyborze miejsca wypoczynku za granicą respondenci uznali: atrakcyjną cenę oferty, piękno krajobrazu i możliwość realizacji własnych zainteresowań. Najczęściej wybieranym środkiem transportu był samolot lub samochód osobowy, miejscem zakwaterowania-hotel lub kwatery prywatne, a miejscem spożywania posiłków-restauracja. Wśród najważniejszych form spędzania czasu wolnego podczas turystycznych wyjazdów zagranicznych badani wymienili: zwiedzanie zabytków, leżenie na plaży, spacery i kontakt z naturą.

Article Details

Jak cytować
Krzyżanowska, K., & Wilczewska, K. (2018). Turystyczne wyjazdy zagraniczne w opinii ich uczestników. Turystyka I Rozwój Regionalny, (9), 45–54. https://doi.org/10.22630/TIRR.2018.9.5
Bibliografia

Alejziak W.: Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Wydawnictwo ALBIS, Kraków 2000.

Dunning E.: O emocjach w sporcie i wypoczynku, [w:] Socjologia codzienności, P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska (red.), Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2008.

Gaworecki W.W.: Turystyka, PWE, Warszawa 2003.

Gołembski G.: Kompendium wiedzy o turystyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Górnicka A.: Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO. Organizacja Narodów Zjednoczonych. World Tourism Organization, Instytut Turystyki, Warszawa 1995.

Jędrzejczyk I.: Nowoczesny biznes turystyczny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Kruczek Z.: Kompendium pilota wycieczek, Wydawnictwo „Proksenia”, Kraków 2000.

Łobożewicz T., Bieńczyk G.: Podstawy turystyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2006.

Rok 2017 rekordowy w turystyce na świecie, Rzeczpospolita, Gremi Media SA, 2018, http://www.rp.pl/Obyczaje/301169953-Rok-2017-rekordowy-w-turystyce-na-swiecie.html (dostęp: 10.07.2018).

Wodejko S.: Ruch przyjazdowy z Zachodu do wybranych państw socjalistycznych jako wyraz luki na europejskim rynku turystycznym, Monografie i Opracowania nr 288, SGPiS, Warszawa 1989.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora