Technologie informacyjno-komunikacyjne jako determinanta rozwoju polskich przedsiębiorstw

Main Article Content

Krystyna Krzyżanowska


Słowa kluczowe : technologie informacyjno-komunikacyjne, media społecznościowe, chmura obliczeniowa, internet rzeczy, przedsiębiorstwo
Abstrakt
Celem opracowania było przedstawienie stanu obecnego i możliwości rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych w polskich przedsiębiorstwach na tle osiągnięć w krajach Unii Europejskiej. Aby zrealizować cel badań, wykorzystano literaturę przedmiotu, dane wtórne pochodzące z raportów o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce przygotowanych przez PARP w latach 2021 i 2022 oraz dane GUS. Z przeprowadzonej analizy wynika, że polskie przedsiębiorstwa w 2021 r. były bardzo dobrze wyposażone w sprzęt komputerowy, a także coraz częściej wykorzystywały nowoczesne technologie informatyczne. Systematycznie wzrastało zainteresowanie wszystkich grup przedsiębiorstw mediami społecznościowymi, chmurą obliczeniową i internetem rzeczy, przy czym przedsiębiorstwa duże i średnie wykorzystywały je częściej niż firmy małe.

Article Details

Jak cytować
Krzyżanowska, K. (2023). Technologie informacyjno-komunikacyjne jako determinanta rozwoju polskich przedsiębiorstw. Turystyka I Rozwój Regionalny, (19), 63–72. https://doi.org/10.22630/TIRR.2023.19.6
Bibliografia

BPX SA (2022). Chmura obliczeniowa jest wykorzystywana już przez 42% przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Pobrano z: https://www.bpxglobal.com/blog-post/chmura-obliczeniowa-jest-wykorzystywana-juz-przez-42-przedsiebiorstwa-w-unii-europejskiej/ (dostęp: 29.01.2023).

Dziembek, D. (2017). Technologie informacyjno-komunikacyjne oferowane w publicznej chmurze obliczeniowej w działalności organizacji wirtualnych. Ekonomiczne Problemy Usług 1 (126), t. 2, s. 55–64. DOI: http:doi.org/10.18276/epu.2017.126/2-06

Jaska, E., Werenowska, A. (2017). Komunikacja przedsiębiorstwa z otoczeniem w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Kaliszczak, L., Pawłowska-Mielech, J. (2019). Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne jako determinanta rozwoju MSP. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 58, s. 129–140. DOI: http://doi.org.10.15584/nsawg.2019.2.9

Kiełtyka, L., Zygoń, O. (2018). Współczesne formy komunikacji – jak zarządzać z wykorzystaniem Internetu Rzeczy i Wszechrzeczy. Przegląd Organizacji 2 (937), s. 24–33. DOI: https://doi.org/10.33141/po.2018.02.04

Leoński, W. (2014). Technologie informacyjno-komunikacyjne jak czynnik poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Studia i Materiały Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 38, t. 1, s. 181–192.

Markowski, M. (2019). Przedsiębiorstwa wykorzystują rozwiązania Internetu rzeczy, ale są zdezorientowane w kwestii osiąganych celów. Pobrano z: https://bitdefender.pl/przedsiebiorstwa-wykorzystuja-rozwiazania-internetu-rzeczy-ale-sa-zdezorientowane-w-kwestii-osiaganych-celow/ (dostęp: 07.02.2023).

Poznańska, K., Marczak, A. (2018). Wykorzystanie technologii chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach w krajach Unii Europejskiej. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 52/2, s. 481–493.

Skowrońska, A., Tarnawa, A. (red.), (2021). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa, s. 79.

Skowrońska, A., Tarnawa, A. (red.), (2022). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa, s. 76.

GUS (2022). Społeczeństwo informacyjne w Polsce 2022 r. Warszawa–Szczecin.

Smejda, P. (2016). Internet Rzeczy (IOT) we współczesnej gospodarce. Rola, zadania i bariery rozwoju. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie 1208, z. 64, s. 43–55.

Wallis, A. (2017). Nowoczesne formy komunikacji marketingowej w XXI wieku. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych 21, s. 321–335.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora