Determinanty uczestnictwa kibiców w sportowych imprezach masowych

Main Article Content

Krystyna Krzyżanowska
Adam Reda


Słowa kluczowe : sport, turystyka sportowa, czas wolny, wydarzenie sportowe
Abstrakt

Celem badań było rozpoznanie motywów uczestnictwa kibiców w sportowych imprezach masowych, źródeł informacji o takich wydarzeniach, częstotliwości uczestnictwa, a także korzyści i barier w udziale w tego typ imprezach. Badania empiryczne przeprowadzono w 2021 roku za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook wśród 207 uczestników masowych imprez sportowych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że do najważniejszych powodów uczestnictwa kibiców w masowych imprezach sportowych należały: chęć wsparcia drużyny/zawodnika, poczucie atmosfery wydarzenia i przeżycie czegoś emocjonującego, możliwość przyjemnego spędzenia czasu wolnego, a także perspektywa dobrej rozrywki i zabawy. W wydarzeniach sportowych częściej uczestniczyli mężczyźni niż kobiety oraz osoby o większym dochodzie rozporządzalnym na 1 osobę w rodzinie. Do głównych barier uczestnictwa w imprezie sportowej respondenci zaliczyli dużą odległość od miejsca zamieszkania, wysokie koszty wyjazdu i ceny biletów.

Article Details

Jak cytować
Krzyżanowska, K., & Reda, A. (2022). Determinanty uczestnictwa kibiców w sportowych imprezach masowych. Turystyka I Rozwój Regionalny, (17), 59–68. https://doi.org/10.22630/TIRR.2022.17.6
Bibliografia

Bończak, B. (2013). Aktywne formy turystyki-problemy terminologiczne. W: R. Wiluś, J. Wojciechowska (red.). Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni. Warsztaty z Geografii Turyzmu 3. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 49-62. (Crossref)

Gibson, H.J. (1998). Sport Tourism: A Critical Analysis of Research. Sport Management Review 1 (1), s. 45-76. DOI: https://doi.org/10.1016/S1441-3523(98)70099-3 (Crossref)

Gołąb-Andrzejak, E. (2011). Turystyka sportowa w Polsce - stan i perspektywy rozwoju. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 168, s. 207-216.

Hadzik, A. (2016). Uwarunkowania rekreacyjnego uczestnictwa w sporcie kibiców międzynarodowych widowisk sportowych. Kraków: European Association for Security.

Kaźmierczak, M., Malchrowicz-Mośko, E. (2013). Turystyka sportowa - specyfika i trendy rozwojowe. Folia Turistica 28 (1), s. 67-89.

Kozak, M. (2010). Wielkie imprezy sportowe - korzyść czy strata? Studia Regionalne i Lokalne 1 (39), s. 48-68.

Mokras-Grabowska, J. (2016). Turystyka sportowa - dyskusja terminologiczna. Turyzm 26 (1), s. 13-19. DOI: https://doi.Org/10.18778/0867-5856.26.l.02 (Crossref)

Lubowiecki-Vikuk, A.P., Basińska-Zych, A. (2011). Sport and Tourism as Elements of Place Branding. A Case Study on Poland. Journal of Tourism Challenges and Trends 4 (2), s. 33-52.

Poczta, J., Malchrowicz-Mośko, E. (2016). Wpływ eventow sportowych na rozwój turystyki w mieście na przykładzie poznańskich imprez sportowych. Journal of Education, Health and Sport 6 (4), s. 151-166.

Prinke, R. (2015). Gra życia i śmierci - piłkarze i turyści w prekolumbijskiej Ameryce. W: M. Kazimier-czak (red.). Turystyka sportowa. Społeczno-kulturowy potencjał i perspektywy rozwoju. Poznań: AWF w Poznaniu, s. 77-91.

Roche, M. (2000). Megaevants and Modernity: Olimpics and Expos in the Growth of Global Culture. London: Edited by Routledge.

Ryśnik, J., Żylak, D., Tomik, R. (2018). Propozycja skali pomiarowej motywacji kibiców do konsumpcji turystyki sportowej: raport z badań pilotażowych. Folia Turistica 48, s. 87-115. DOI: https:// doi.org/10.5604/01.3001.0012.7693 (Crossref)

Tomczyk, E. (2018). Aktywna turystyka sportowa jako aktualnie coraz bardziej popularna forma spędzania wolnego czasu. Eunomia - Rozwój Zrównoważony - Sustainable Development 2 (95), s. 49-57.

Waśkowski, Z. (2015). Kreowanie wartości dla interesariuszy organizatorów imprez masowych - ujęcie modelowe. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu 41,1.1, s. 187-198. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Podobne artykuły

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.

Inne teksty tego samego autora