Visual merchandising jako element promocji w branży odzieżowej

Main Article Content

Wioletta Bieńkowska-Gołasa
Gabriela Gierczyńska


Słowa kluczowe : visual merchandising, promocja, branża odzieżowa
Abstrakt

Głównym celem artykułu było określenie skuteczności oddziaływania poszczególnych narzędzi visual merchandisingu na konsumentów branży odzieżowej. Przeprowadzone badania metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety pozwoliły określić stosunek respondentów do witryn sklepowych, muzyki oraz zapachu w sklepie. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że perswazyjna witryna sklepowa przede wszystkim dobrze eksponuje stylizacje oraz ceny produktów. Badani pozytywnie oceniali obecność muzyki w sklepie, a większość z nich lubiła robić zakupy przy stonowanych utworach. Obecność zapachu była również doceniana przez respondentów.

Article Details

Jak cytować
Bieńkowska-Gołasa, W., & Gierczyńska, G. (2022). Visual merchandising jako element promocji w branży odzieżowej. Turystyka I Rozwój Regionalny, (17), 27–37. https://doi.org/10.22630/TIRR.2022.17.3
Bibliografia

Borusiak, B. (2009). Merchandising. Poznan: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Chwalek, J. (1992). Innowacje w handlu. Warszawa: PWE.

Diamond, J., Diamond, E. (2007). Merchandising. Magnetyzm przestrzeni handlowej. Gliwice: Helion.

Drzazga, M. (2002). Merchandising w przedsiębiorstwie handlowym. W: K. Śliwińska (red.). Teoria i praktyka marketingu handlowego: wybrane problemy. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Gębarowski, M. (2007). Nowoczesne formy promocji. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.

McGoldrick, P. (1990). Retail Marketing. Londyn: McGraw-Hill Book Company Europe.

Pałgan, R. (2012). Merchandising. Gdynia: Wydawnictwo Akademii Morskiej.

Sztucki, T. (1999). Promocja. Sztuka pozyskiwania nabywców. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.

Szulce, H. (1998). Struktury i strategie w handlu. Warszawa: PWE.

Witek, L. (2007). Merchandising w małych i dużych firmach handlowych. Warszawa: C.H. Beck.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.