Porównanie poziomu przedsiębiorczości w gminach miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich województwa mazowieckiego

Main Article Content

Wioletta Bieńkowska-Gołasa


Słowa kluczowe : przedsiębiorczość, poziom przedsiębiorczości, gmina, mazowieckie
Abstrakt
Celem artykułu było przedstawienie zagadnienia przedsiębiorczości w ujęciu teoretycznym, jak również zaprezentowanie wyników badań własnych dotyczących poziomu przedsiębiorczości. Badania empiryczne polegały na obliczeniu i porównaniu wartości wskaźnika przedsiębiorczości na terenie wszystkich gmin w województwie mazowieckim (miejskich – 35, miejsko-wiejskich – 50, wiejskich – 229).

Article Details

Jak cytować
Bieńkowska-Gołasa, W. (2015). Porównanie poziomu przedsiębiorczości w gminach miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich województwa mazowieckiego. Turystyka I Rozwój Regionalny, (4), 5–11. https://doi.org/10.22630/TIRR.2015.4.15
Bibliografia

Drucker P.F.: Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Wyd. Naukowe PWE, Warszawa 1992.

Gaweł A.: Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2007.

Kapusta F.: Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Poznań - Wrocław 2006.

Leśniewski M.A.: Kultura organizacyjna gminy a rozwój regionalny, [w:] Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, K. Kuciński (red.), Difin sp. z o.o., Warszawa 2010.

Lichtarski J.: Podstawy nauki o przedsiębiorczości, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2007.

Makieta Z.: Przedsiębiorczość regionalna, Difin sp. z o.o., Warszawa 2008.

Saar M.A.: Jak samorządy lokalne mogę wspierać rozwój przedsiębiorczości? Wyd. Fachowe CeDeWu.pl, Warszawa 2011.

Sikorska-Wolak I.: Wieloaspektowość przedsiębiorczości i jej postrzeganie przez mieszkańców wsi, [w:] Doradztwo w działalności przedsiębiorczej, K. Krzyżanowska (red.), Wyd. SGGW, Warszawa 2008.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.