Turystyka uzdrowiskowa i jej postrzeganie przez kuracjuszy

Main Article Content

Krystyna Krzyżanowska


Słowa kluczowe : turystyka, turystyka uzdrowiskowa, sanatorium
Abstrakt
Celem pracy było ukazanie powodów wyjazdów turystów do uzdrowisk, a także zaprezentowanie ich oceny poziomu świadczonych usług i efektów leczenia sanatoryjnego. W badaniach empirycznych posłużono się metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety oraz analizą literatury przedmiotu. Badania przeprowadzono w 2016 r. i objęto nimi 114 osób, które co najmniej raz w życiu wyjechały do uzdrowiska i korzystały z zabiegów leczniczych. Głównym celem wyjazdu do uzdrowiska była poprawa stanu zdrowia, leczenie różnego rodzaju schorzeń i wypoczynek. Ankietowani najwyżej ocenili zakres i jakość zabiegów rehabilitacyjnych oferowanych w sanatoriach oraz profesjonalizm personelu w nich zatrudnionego, natomiast najniżej poziom usług dodatkowych oferowanych podczas pobytu i standard zakwaterowania.

Article Details

Jak cytować
Krzyżanowska, K. (2016). Turystyka uzdrowiskowa i jej postrzeganie przez kuracjuszy. Turystyka I Rozwój Regionalny, (6), 69–76. https://doi.org/10.22630/TIRR.2016.6.22
Bibliografia

Balińska A., Sieczko A., Zawadka J.: Turystyka. Wybrane zagadnienia. Wydaw. Difin SA, Warszawa 2014.

Dąbrowska-Zielińska K., Wołk-Musiał E.: Turystyka uzdrowiskowa w Polsce i na świecie- perspektywy rozwoju spa i wellness w Polsce. „Inżynieria Ekologiczna" 2012, nr 30.

Dryglas D.: Kształtowanie produktu turystycznego uzdrowisk w Polsce. Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

Gaworecki W.W.: Turystyka. PWE, Warszawa 2010.

Januszewska M.: Znaczenie produktu uzdrowiskowego w rozwoju turystyki w Polsce, [w:] Markowe produkty turystyczne. Red. naukowa A. Panasiuk. Wydaw. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Niechorze 2004.

Jojczyk S.: Etyka turystyki uzdrowiskowej, [w:] Turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa. Red. naukowa M. Boruszewska. Wydaw. WSTiH, Gdańsk 2011.

Kaczmarska A.: Uwarunkowania i tendencje zmian rozwoju uzdrowisk w Polsce, [w:] Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej. Red. naukowa A.R. Szromek. Wydaw. Proksenia, Kraków 2010.

KraśJ.: Istota i znaczenie turystyki uzdrowiskowej w Polsce, [bazhum.muzhp.pl/.../Seminare_Poszuki-wania_naukowe-r2011-t29 -sl51-162.pdf; dostęp 6.01.2017].

Middelton V.T.C.: Marketing w turystyce. PAPT, Warszawa 1996.

Sikorska-Wolak I., Michalski K.: Produkt turystyczny wybranych uzdrowisk sudeckich i jego ocena, [w:] Produkty marketingowe w rozwoju lokalnym i regionalnym. Red. naukowa M. Adamowicz. Wydaw. SGGW, Warszawa 2007.

Wolski J.: Wypoczynek i turystyka w uzdrowiskach. Wydaw. AWF w Poznaniu, Poznań 1978.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora