Portugalskie wyspy Makaronezji nowym kierunkiem zagranicznej turystyki poznawczej Polaków

Main Article Content

Longina Chojnacka-Ożga
Wojciech Ożga


Słowa kluczowe : Azory, Madera, podróże Polaków, nowe destynacje turystyczne
Abstrakt
Celem artykułu było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy portugalskie ar¬chipelagi Makaronezji: Azory i Madera mogą być postrzegane jako nowe kierunki wyjazdów turystycznych Polaków. W pracy zawarto ogólną charakterystykę tych wysp oraz opisano dy¬namikę ruchu turystycznego na nich w latach 1991-2022. Następnie zbadano dynamikę ruchu turystycznego Polaków odwiedzających omawiane wyspy i określono udział tych destynacji w podróżach turystów do Makaronezji ogółem. W postępowaniu badawczym wykorzystano dane z krajowych i regionalnych baz statystycznych Portugalii i Światowej Organizacji Turystyki. Przeprowadzona analiza wskazuje, że Madera stała się współcześnie ważnym nowym kierun¬kiem podróży zagranicznych Polaków, z kolei Azory mogą się nim stać w najbliższej dekadzie.

Article Details

Jak cytować
Chojnacka-Ożga, L., & Ożga, W. (2023). Portugalskie wyspy Makaronezji nowym kierunkiem zagranicznej turystyki poznawczej Polaków. Turystyka I Rozwój Regionalny, (19), 83–96. https://doi.org/10.22630/TIRR.2023.19.8
Bibliografia

Almeida, A. (2016). Modelling tourism demand in Madeira since 1946: An historical overview based on a time series approach. Journal of Spatial and Organizational Dynamics 4 (2), s. 145–156.

Fernández-Palacios, J. M. (2010). The islands of Macaronesia. W: A. R. M. Serrano, P. A. V. Borges,

M. Boieiro, P. Oromí (red.). Terrestrial arthropods of Macaronesia: biodiversity, ecology and evolution. Lisbon: Sociedade Portuguesa de Entomología, s. 11–39.

Ferðamálastofa (2019). (Icelandic Tourist Board) Tourism in Iceland in Figures. Pobrano z: https://www.ferdamalastofa.is/static/files/ferdamalastofa/talnaefni/tourism-in-iceland-2018_2.pdf (dostęp: 20.03.2023).

Garcês, S., Pocinho, M., de Jesus, S. N. (2020). The best tourism island destination in the world and meaningful experiences: A systematic literature review. Revista Portuguesa de Estudos Regionais 5, s. 23–34.

Guerreiro, M. (2017). Azores: more than a tourist destination. Worldwide Hospitality and Tourism Themes 9 (6), s. 653–658. DOI: https://doi.org/10.1108/WHATT-09-2017-0059

Haukeland, J. V., Fredman, P., Tyrväinen, L., Siegrist, D., Lindberg, K. (2023). Prospects for nature-based tourism: identifying trends with commercial potential, Journal of Ecotourism. DOI: http://doi.org/10.1080/14724049.2023.2178444

Machado, L. P., Santos, C. M. & Sarmento, M. (2009). Madeira Island – destination image and tourists loyalty. European Journal of Tourism Research, 2(1), s. 70–90.

Nunes, J. C. (2014). The Azores Archipelago: Islands of Geodiversity. W: P. Erfurt-Cooper (red.). Volcanic Tourist Destinations, Springer, Heidelberg, s. 57–67. DOI: http://doi.org/10.1007/978-3-642-16191- 9_4

Observatório de Turismo dos Açore. (2017). Satisfação do Turista que Visita os Açores. Análise Ano 2016. Pobrano z: https://otacores.com/wp-content/uploads/2019/07/ Satisfação-do-Turista-Ano-2016.pdf (dostęp: 27.03.2023).

Observatório do Turismo dos Açores (2020). Satisfação do Turista Que Visita os Açores. Inverno iata 2018–2019. Pobrano z: https://otacores.com/wp-content/uploads/2019/07/Satisfação-do-Turista-2019-EB.pdf (dostęp: 27.03.2023.)

OECD (2017). OECD Economic Surveys: Iceland 2017. Chapter 1. Sustaining nature-based tourism in Iceland. Paris: OECD Publishing. DOI: https://doi.org/10.1787/eco_surveys-isl-2017-en

Oliveira, P., Pereira, P. T. (2008). Who values what in a tourism destination? The case of Madeira Island. Tourism Economics, 14 (1), s. 155–168.

Pimentel, P., Oliveira, A., Couto, G., Crispim Ponte, J., Castanho, R. A. (2020). The Azores Archipelago as a Region with Vast Potential for the Development of Adventure and Slow Tourism. In Peripheral Territories, Tourism, and Regional Development. London: IntechOpen.

Ponte, J., Couto, G., Pimentel, P., Sousa, Á., Oliveira, A. (2021). Tourism planning in the Azores and feedback from visitors. Tourism & Managment Studies 17 (2), s. 7–15.

Selkani, I. (2018). Ecotourism… A New Way to Travel. Journal Tourism Hospitality 7, s. 376. DOI: http://doi.org/10.4172/2167-0269.1000376

Silveira, L., Santos, N. (2013). Tourism in the Azores Islands and its context in Portugal. In Proceedings of the International Conference 2013 of the International Association for Tourism Economics, Ljubljana, Slovenia, 1–4 July 2013. Ljubljana: Faculty of Economics-University of Ljubljana.

Soares, J., Nunes, N. (2020). Levada walks and canyoning as mountain sport products in nature tourism. European Journal of Tourism. Hospitality and Recreation 10 (1), s. 41–55.

Valls, J.F., Mota, L., Freitas Vieira, S. C., Santos, R. (2019). Opportunities for Slow Tourism in Madeira. Sustainability, 11, 4534. DOI: http://doi.org/10.3390/su11174534

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Macaronesia_location.svg (dostęp: 20.03.2023).

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blank_map_of_Europe_cropped.svg (dostęp: 20.03.2023).

https://www.worldatlas.com/maps/portugal (dostęp: 20.03.2023).

https://www.worldatlas.com/maps/spain (dostęp: 20.03.2023).

https://www.unwto.org/tourism-data/global-and-regional-tourism-performance (dostęp: 27.03.2023).

https://travelbi.turismodeportugal.pt/en/accommodation/guests/ (dostęp: 27.03.2023).

https://turismodeislascanarias.com/en/research/tourist-arrivals-frontur-historical-data-1997-2021/ (dostęp: 27.03.2023).

https://estatistica.madeira.gov.pt/download-now/economica/turismo-pt/turismo-publicacoes-pt/category/40-turismo-publicacoes.html (dostęp: 20.03.2023).

https://srea.azores.gov.pt/ (dostęp: 23.03.2023).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty