Gospodarstwa agroturystyczne jako punkty informacji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce

Main Article Content

Anna Sammel


Słowa kluczowe : informacja turystyczna, gospodarstwa agroturystyczne, obszary wiejskie
Abstrakt
Turystyka jest od wielu lat dynamicznie rozwijającą się gałęzią światowej gospodarki. W Polsce, mimo spadku liczby turystów zagranicznych przyjeżdżających do naszego kraju, ruch turystyczny jest znaczącym zjawiskiem ekonomicznym i wpływa na wzrost gospodarczy wielu regionów. Ważnym elementem zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego są punkty informacji. Jako samodzielne podmioty funkcjonują głównie w miastach. Na obszarach wiejskich działają rzadko i mają swoje siedziby np. w obiektach należących do parków narodowych, stowarzyszeń, w sklepach lub w urzędach gmin. Z powodu wzrastającego zainteresowania tego rodzaju przestrzenią wypoczynkowo-rekreacyjną należałoby zwiększyć liczbę dostępnych w jej obrębie punktów informacji, wykorzystując m.in. funkcjonujące na danym terenie obiekty świadczące usługi turystyczne. Z tego też względu celem publikacji jest próba określenia znaczenia gospodarstw agroturystycznych jako potencjalnych punktów informacji na obszarach wiejskich w Polsce.

Article Details

Jak cytować
Sammel, A. (2014). Gospodarstwa agroturystyczne jako punkty informacji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce. Turystyka I Rozwój Regionalny, (2), 67–77. https://doi.org/10.22630/TIRR.2014.2.22
Bibliografia

Dołowy A.: Funkcjonowanie wybranych elementów systemu informacji turystycznej w województwie zachodniopomorskim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 429, Ekonomiczne Problemy Turystyki 2006, nr 7.

Koncepcja funkcjonowania informacji turystycznej w województwie zachodniopomorskim. Aktualizacja, (red.) E. Mitura, ZROT, Szczecin 2009.

Kowalczyk A.: Geografia turyzmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Kruczek Z., Walas B.: Promocja i informacja turystyczna, Wyd. Proksenia, Kraków 2004.

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008–2015, POT, Warszawa 2008.

Merski J.: Informacja turystyczna w Polsce, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2002.

Meyer B., Pawlicz A.: Informacja w turystyce, [w:] Informacja turystyczna, (red.) A. Panasiuk, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.

Milewski D.: Ocena województwa zachodniopomorskiego jako miejsca recepcji ruchu turystycznego w świetle przeprowadzonych badań ankietowych (ze szczególnym uwzględnieniem informacji turystycznej), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 429, Ekonomiczne Problemy Turystyki 2006, nr 7.

Płocka J.: Wybrane zagadnienia z zagospodarowania turystycznego, cz. I, Biblioteka Centrum Kształcenia Ustawicznego, Toruń 2002.

Podstawy turystyki, (red.) A. Szwichtenbeg. Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2000.

Polski System Informacji Turystycznej, POT, Warszawa 2002.

Szwichtenberg A.: Opinie krajowych i zagranicznych turystów o polskiej informacji turystycznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 429, Ekonomiczne Problemy Turystyki 2006, nr 7.

Ustawa z 25 czerwca 1999 roku o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz.U. nr 62, poz. 689).

Wartecka-Ważyńska A.: Społeczna rola informacji turystycznej w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 429, Ekonomiczne Problemy Turystyki 2006, nr 7.

www.polska.travel/pl/szukaj/informacjaturystyczna/?searchresult=1&std[city]=&std[region_id]=&limit=100 [21.08.2014].

www.pot.gov.pl/dzialania/l/polski-system-informacji-turystycznej/certyfikacja-it [24.08.2014].

www.poland-tourism.pl [24.08.2014].

www.turystyka.wzp.pl/wtgp/turystyka/informacja_turystyczna.htm [29.08.2014].

www.informacja-turystyczna.nysa.pl/pl/category/15/wykaz-it-w-woj-opolskim [29.08.2014].

www.pot.gov.pl/dzialania/l/polski-system-informacji-turystycznej/contact-center [15.09.2014].

www.podlaskieit.pl/uploads/images/programy/programrozwojuturystyki2.pdf [15.09.2014].

www.eholiday.pl/noclegi-pl6162.html [21.09.2014].

www.noclegi-online.pl/noclegi/czaszyn/o1362 [25.09.2014].

Zelech M.: Informacja jako element promocji miasta i regionu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 429, Ekonomiczne Problemy Turystyki 2006, nr 7.

Ziółkowski R.: Podstawy tworzenia regionalnego systemu informacji turystycznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 429, Ekonomiczne Problemy Turystyki 2006, nr 7.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.