Zmiany użytkowania gruntów w województwie mazowieckim w latach 2002-2019

Main Article Content

Anna Grontkowska


Słowa kluczowe : powierzchnia gruntów, województwo mazowieckie, grunty rolne, lasy
Abstrakt
Celem opracowania jest wskazanie zmian w sposobach użytkowania gruntów województwa mazowieckiego w latach 2002-2019 na podstawie danych ewidencyjnych dotyczących gmin. Z przeprowadzonych badań wynika, że główne zmiany sposobów zagospodarowania powierzchni dotyczyły przekształcania zagospodarowania rolniczego gruntów na użytkowanie leśne lub tereny zabudowane (zurbanizowane), należy jednak zaznaczyć, że na poziomie poszczególnych gmin odnotowano przeciwstawne kierunki zagospodarowania gruntów.

Article Details

Jak cytować
Grontkowska, A. (2021). Zmiany użytkowania gruntów w województwie mazowieckim w latach 2002-2019. Turystyka I Rozwój Regionalny, (16), 41–53. https://doi.org/10.22630/TIRR.2021.16.18
Bibliografia

Bański J.: Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki rolnej w Polsce, [w:] S. Grykień, W. Hasiński (red.), Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, tom XII, Warszawa 2007, s. 9-18.

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego: Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie mazowieckim, grudzień 2019.

Grotkiewicz K., Michałek R.: Ocena poziomu produkcyjności i wydajności w rolnictwie na przykładzie wybranych regionów Polski, „Inżynieria Rolnicza” 2009, nr 6(115), s. 103-108.

GUS. Rocznik Statystyczny Województw, Warszawa 2001, 2020.

GUS. Roczniki statystyczne za wybrane lata, Warszawa 1951-2020.

GUS. Rolnictwo w województwie mazowieckim w 2019 r., Warszawa 2020.

Kołodziejczyk D.: Kierunki przekształceń struktury użytkowania ziemi a rozwój obszarów wiejskich, [w:] S. Grykień, W. Hasiński (red.), Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, tom XII, Warszawa 2007, s. 63-71.

Matyka M.: Analiza regionalnego zróżnicowania zmian w użytkowaniu gruntów w Polsce, „Polish Journal of Agronomy” 2012, nr 10, s. 16-20.

Powszechny Spis Rolny 2010. Raport z wyników, GUS, Warszawa 2011.

Powszechny Spis Rolny 2020. Raport z wyników, GUS, Warszawa 2021.

Roszkowska-Mądra B.: Analiza zmian użytkowania gruntów rolnych w Polsce po 1990 roku, [w:]

R. Przygodzka, E. Gruszewska (red.), Instytucjonalne i strukturalne aspekty rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Księga poświęcona pamięci dr. hab. Adama Sadowskiego Profesora Uniwersytetu w Białymstoku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 2020, s. 183. DOI: 10.15290/isarrow.2020.09 (Crossref)

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dz.U. 1995.16.78 (t.j. Dz.U. 2021.1326).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty