Regionalne zróżnicowanie pogłowia zwierząt w Polsce

Main Article Content

Anna Grontkowska


Słowa kluczowe : pogłowie bydła, pogłowie krów, trzoda chlewna, województwa
Abstrakt
Celem opracowania jest określenie zmian w pogłowiu bydła i trzody chlewnej w ujęciu wojewódzkim w Polsce. W opracowaniu wykorzystano publikowane dane z trzech powszechnych spisów rolnych (PSR) przeprowadzonych w latach 2002, 2010 i 2020. Z przeprowadzonych badań wynika, że w latach 2010–2020 pogłowie bydła ogółem zwiększyło się, szczególnie w województwach wielkopolskim, mazowieckim i podlaskim, przy jednoczesnym jego zmniejszeniu w województwach podkarpackim, małopolskim i lubelskim. Pogłowie trzody chlewnej z kolei zmniejszyło się bardzo wyraźnie, a zmiany w ujęciu regionalnym są trudne do jednoznacznej interpretacji. Wynika to głównie z ograniczeń w produkcji żywca wieprzowego spowodowanych występowaniem wirusa afrykańskiego pomoru świń, szczególnie we wschodniej Polsce.

Article Details

Jak cytować
Grontkowska, A. (2022). Regionalne zróżnicowanie pogłowia zwierząt w Polsce. Turystyka I Rozwój Regionalny, (18), 65–76. https://doi.org/10.22630/TIRR.2022.18.19
Bibliografia

Filipiak, T., Wieki, L (2022). Is the structure of polish agriculture changing? A comparison based on the results of recent general agricultural censuses. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economics, vol. XXIV (1). DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.7103 (Crossref)

GUS (2003). Raport z wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2002. Warszawa.

GUS (2011). Raport z wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Warszawa.

GUS (2021). Powszechny Spis Rolny 2020. Raport z wyników. Warszawa.

Kata, R. (2018). Agricultural productivity in Poland in the context of structural changes in the sector in 2002-2016. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2, s. 109-115. DOI: https://doi.Org/10.22630/ESARE.2018.2.13 (Crossref)

Kołodziejczak, A. (2020). Regionalna specjalizacja produkcji rolnej w Polsce. Studia Obszarów Wiejs¬kich, t. 57, s. 67-80. DOI: https://doi.Org/10.7163/SOW.57.4 (Crossref)

Kopiński, J., Matyka, M. (2016). Ocena regionalnego zróżnicowania współzależności czynników przyrod¬niczych i organizacyjno-produkcyjnych w polskim rolnictwie. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1 (346), s. 57-79. DOI: https://doi.org/10.5604/00441600.1196363 (Crossref)

Kopiński, J. (2014a). Określenie stopnia polaryzacji głównych kierunków produkcji zwierzęcej w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, XVI (2), s. 142-147.

Kopiński, J. (2014b). Trendy zmian głównych kierunków produkcji zwierzęcej w Polsce w okresie członkostwa w UE. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, 361. DOI: https://doi.org/10.15611/pn.2014.361.12 (Crossref)

Olszańska, A. (2015). Zróżnicowanie regionalne w produkcji zwierzęcej w Polsce w latach 1999-2013 - tendencje zmian, obszary koncentracji. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 8, s. 311-323.

Pepliński, B. (2017). Analiza regionalna zmian pogłowia trzody chlewnej w Polsce w latach 1960-2015.

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XIX (3). DOI: https:// doi.org/10.5604/01.3001.0010.3253

Statista (2022). Number of pigs worldwide 2022, by country. Pobrano z: https://www.statista.com/sta- tistics/263964/number-of-pigs-in-selected-countries/ (dostęp: 06.10.2022).

Ziętara, W. (2012). Organizacja i ekonomika produkcji mleka w Polsce. Dotychczasowe tendencje i kierunki zmian. Roczniki Nauk Rolniczych Seria G, 99 (1), s. 43-57.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.