Wybrane aspekty rozwoju turystyki city break na przykładzie Warszawy

Main Article Content

Katarzyna Gralak


Słowa kluczowe : turystyka miejska, city break, potencjał turystyczny, Warszawa
Abstrakt
Artykuł analizuje zjawisko podróży typu city break, a w szczególności charakterystyczne dla tej formy podróży cechy oraz czynniki, które wpłynęły na jego rozwój. Głównym miastem krótkich pobytów turystycznych w Polsce oprócz Krakowa jest Warszawa, lecz dynamicznie rośnie znaczenie miast położonych poza stolicą, głównie Gdańska, Poznania i Wrocławia. W pracy przedstawiono czynniki warunkujące rozwój turystyki city break oraz elementy potencjału turystycznego Warszawy, umożliwiające rozwój tej formy turystyki w mieście.

Article Details

Jak cytować
Gralak, K. (2016). Wybrane aspekty rozwoju turystyki city break na przykładzie Warszawy. Turystyka I Rozwój Regionalny, (6), 23–34. https://doi.org/10.22630/TIRR.2016.6.18
Bibliografia

„Analiza rynku transportu lotniczego w Polsce w 2011 roku" Urząd Lotnictwa Cywilnego, Warszawa 2012.

Berger R.: European Capital City Tourism. Report - Analysis and findings, Roland Berger Strategy Consultants, Wiedeń 2012.

Dunne G., Buckley J., Flanagan S.: City Break Motivation: The Case of Dublin a Successful National Capital., Dublin Institute of Technology, Dublin 2007. (Crossref)

Dunne G.: Motivation and Decision Making in City Break, Dublin Institute of Technology, Dublin 2009. "Euromonitor International, Euromonitor International's Top 100 City Destinations Ranking 2016"; http://www.euromonitor.com/travel-and-tourism.

Iwanicki G., Dłużewska A.: Wybrane aspekty zagranicznej turystyki dubbingowej w Trójmieście, Turystyka Kulturowa, nr 12/2014.

Miasta wojewódzkie. Podstawowe dane statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, nr 17, Warszawa 2009.

Kowalczyk A.: Nowe formy turystyki miejskiej, „Prace i Studia Geograficzne", tom 35, Warszawa 2005.

Kurek W.: Frekwencja w atrakcjach turystycznych w 2014 r., Wyd. POT, Warszawa 2014.

PageSJ.: Urban tourism: evaluating tourists' experience of urban places, [w:] C. Ryan (red.) The Tourist Experience, Continuum, Londyn 2002.

Piotrowski J.: Atrakcyjność turystyczna małych ojczyzn Warszawy, 2014; www.almamer.pl.

Prylińska M., Ratkowska P.: City break - próba wyjaśnienia i zdefiniowania zjawiska w odniesieniu do polskiego rynku usług turystycznych, „Turystyka Kulturowa", www.turystykakulturowa.org nr 10/2009.

Raport o polskich metropoliach 2015 (www.pwc.pl).

„Szacunek wielkości ruchu turystycznego w Warszawie w 2015", IPSOS, Warszawa 2015.

Szymkowiak A.: Portale zakupów grupowych jako narzędzie promocji turystyki miejskiej w formie city break, STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA, 2014, vol. 2, no. 3 (264).

Trew J., Cockerell N.: The European Market for UK City Breaks, "Tourism Insights" Vol. 14, London 2002.

Wade R.: 56 European cities by price: Europe Backpacker Index for 2016, http://www.priceoftravel. com (19.07.2016).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.