Podejście sieciowe w agroturystyce w obszarze marketingui zarządzania strategicznego

Main Article Content

Arkadiusz Niedziółka
Andrzej Krasnodębski


Słowa kluczowe : sieć, stowarzyszenie, agroturystyka, gospodarstwo agroturystyczne, więzi, relacje
Abstrakt
Celem opracowania było przedstawienie sieci agroturystycznych w Polscew kontekście zarządzania agroturystyką na trzech poziomach: zarządzania pojedynczymaktorem w sieci jako gospodarstwem agroturystycznym, zarządzania podgrupą węzłówi strukturą sieciową jako całością. Aby zrealizować postawiony cel zaprezentowano przeglądliteratury obejmujący problematykę podejścia sieciowego w agroturystyce. Ukazano kryteriadelimitacji dwóch rodzajów sieci agroturystycznych: terytorialnej i organizacji non-profitw postaci stowarzyszeń turystyki wiejskiej. Przedstawiono typy więzi łączących aktoróww sieciach w dwóch dziedzinach zarządzania: zarządzania strategicznego i marketingu.Zaprezentowano również podejście sieciowe w naukach o zarządzaniu i jakości orazagroturystykę jako formę turystyki wiejskiej.

Article Details

Jak cytować
Niedziółka, A., & Krasnodębski, A. (2023). Podejście sieciowe w agroturystyce w obszarze marketingui zarządzania strategicznego. Turystyka I Rozwój Regionalny, (20), 105–115. https://doi.org/10.22630/TIRR.2023.20.23
Bibliografia

Baggio, R., Cooper, C. (2009). Knowledge transfer in a tourism destination: the effects of a network structure. Service Industrial Journal, 30 (10), s. 1–15. (Crossref)

Batorski, D., Zdziarski, M. (2009). Analiza sieciowa i jej zastosowanie w badaniach organizacji i zarządzania. Problemy Zarządzania, 7 (4), s. 157–184.

Bjork, P., Virtanen, H. (2005). What tourism project managers need to know about cooperation facilitators. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 5 (3), s. 212–230. (Crossref)

Czakon, W. (2012). Sieci w zarządzaniu strategicznym. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Czakon, W. (2015). Sieci międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu – w kierunku sieciowych modeli biznesu. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 217, s. 9–18.

Czernek, K. (2017). Zakorzenienie społeczne jako determinanta współpracy w sektorze turystycznym. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Ford, D., Håkansson, H., Johanson, J. (1986). How do companies interact? Industrial Marketing and Purchasing, 1 (1), s. 26–41.

GUS (2022). Obszary wiejskie w Polsce w 2020 r. Analizy statystyczne. Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Olsztynie, Warszawa, Olsztyn.

Jalinik, M. (2016). Doradztwo w działalności turystycznej. Białystok: Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce.

Jewtuchowicz, A. (2001). Rozwój, środowisko, sieci innowacyjne i lokalne systemy produkcyjne. W: K. B. Matusiak, E. Stawasz, A. Jewtuchowicz (red.). Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 69–95.

Kawa, A. (2013). Analiza sieci przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody SNA. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 14 (13), s. 77–87.

Klimas, P., Czakon, W. (2012). Teleologiczne uwarunkowania koopetycji. W: F. Sitkiewicz (red.). Wybrane problemy kooperacji w rozwoju współczesnych organizacji. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Łodzi, s. 25–37.

Klimas, P. (2013). Analiza sieciowa w naukach o zarządzaniu. W: W. Czakon (red.). Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 228–249.

Łukasiński, W. (2011). Kapitał relacyjny a konkurencyjność organizacji. Ekonomiczne Problemy Usług, 73, s. 389–401.

Olesiński, Z. (2010). Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo . C.H. Beck.

Pavlovich, K. (2003). The evolution and transformation of a tourism destination network: The Waitomo caves, New Zeland. Tourism Management, 24, s. 203–216. (Crossref)

Roman, M. (2018). Innowacyjność agroturystyki jako czynnik poprawy konkurencyjności turystycznej makroregionu Polski Wschodniej. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Sawicki, B. (2007). Agroturystyka w aktywizacji rozwoju obszarów wiejskich. Lublin: Integraf.

Sikora, J. (2012). Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Stańczyk-Hugiet, E., Gorgól, J. (2012). Elementy sieci międzyorganizacyjnych – aspekty organizacyjno--zarządcze. W: J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński (red.). Sieci międzyorganizacyjne.

Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 19–34.

Wasiluk, A., Tomaszuk, A. (2020). Organizacja w sieci relacji. Białystok: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej.

Wiatrak, A. P. (2003). Organizacje sieciowe – istota ich działania i zarządzania. Współczesne Zarządzanie, 3, s. 7–18.

Wojciechowska, J. (2018). Agroturystyka. Signum turystyki i obszarów wiejskich. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.