Recenzje internautów jako wyznacznikjakości usług turystycznych w portalu Airbnb

Main Article Content

Dariusz Strzębicki


Słowa kluczowe : jakość usług hotelarskich, Airbnb, recenzje usług
Abstrakt
Celem artykułu była próba określenia istotnych kryteriów oceny usługzakwaterowania, którymi posługują się konsumenci w publikowanych przez siebie w portaluAirbnb recenzjach. Recenzje są cennym źródłem informacji dla potencjalnych klientóww podejmowaniu decyzji zakupowych. Stanowią one również źródło informacji na tematpreferencji klientów dla osób prywatnych wynajmujących swe lokale. Jak pokazała analizatreści recenzji przeprowadzona przez autora, goście posługują się różnymi kryteriami ocenyjakości usług zakwaterowania w zależności od rodzaju obiektu zakwaterowania.

Article Details

Jak cytować
Strzębicki, D. (2023). Recenzje internautów jako wyznacznikjakości usług turystycznych w portalu Airbnb. Turystyka I Rozwój Regionalny, (20), 129–139. https://doi.org/10.22630/TIRR.2023.20.25
Bibliografia

Ady, M., Quadri-Felitti, D. (2015). Consumer Research Identifies How to Present Travel Review Content for More Bookings. TrustYou, s. 1. Pobrano z: http://www.trustyou.com (dostęp: 05.04.2023).

Gołąb-Andrzejak, E. (2014). Wpływ jakości usług hotelarskich na satysfakcję i kształtowanie lojalności gości hotelowych. Marketing i Rynek, 8, s. 1060.

Karlsson, L., Kemperman, A., Dolnicar, S. (2017). May I Sleep in Your Bed? Getting Permission to Book. Annals of Tourism Research, 62, s. 10–12. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.annals.2016.10.002 (Crossref)

Kotler, Ph., Armstron, G. (2004). Principles of Marketing. Upper Saddle River. Pearson Education LTD.

Lien, N., Kao, S. (2008). The Effects of Service Quality Dimensions on Customer Satisfaction Across Different Service Types: Alternative Differentiation as a Moderator. Advances in Consumer Research, Volume 35, s. 522.

Litvin, S., Goldsmith, R., Pan, B. (2008). Electronic Word-of-Mouth in Hospitality and Tourism Management. Tourism Management, 29, s. 458-468. DOI: http://doi.org/10.1016/j.tourman.2007.05.011 (Crossref)

Merriam-Webster (2022). Content analysis. Pobrano z: https://www.merriam-webster.com (dostęp: 10.04.2023).

Parasuraman, A., Zeithaml, V., Berry, L. (1985). A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research. Journal of Marketing, 49 (4), s. 42. (Crossref)

Reyes-Menendez, A., Saura, J., Martinez-Navalon, J. (2019). The Impact of e-WOM on Hotels Management Reputation: Exploring TripAdvisor Review Credibility With the ELM Model, IEEE Access, vol. 7, s. 68868–68877. DOI: http://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2919030 (Crossref)

Weng, S. (2018). Hotel vs. Airbnb: What Attributes Do Travelers Value the Most? California State Polytechnic University, Pomona. Pobrano z: https://scholarworks.calstate.edu/concern/theses/h989r568p, s. 5.

Wrukowska, D. E. (2019). Pomiar jakości usług hotelarskich z zastosowaniem metody SERVQUAL. Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek, 1 (55), s. 123.

Xu, X., Li, Y. (2016). The antecedents of customer satisfaction and dissatisfaction toward various types of hotels: A text mining approach. International Journal of Hospitality Management, 55, s. 57–69. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2016.03.003 (Crossref)

Zeithaml, V., Bitner, M. J. Gremler D. (2017). Services Marketing: Integrating Customer Focus Across the Firm, 7th Edition. Boston MA. McGraw-Hill Education.

Zhang, Z., Ye, Q., Law, R. (2011). Determinants of hotel room price: An exploration of travelers’ hierarchy of accommodation needs. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 23 (7), s. 972–981. DOI: https://doi.org/10.1108/09596111111167551 (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.