Czasopismo „Turystyka i Rozwój Regionalny” („Journal of Tourism and Regional Development”) wydawane jest od 2014 r. przez Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Jest ono kontynuacją serii wydawnictw naukowych publikowanych przez Katedrę Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa. Zgłaszane artykuły mogą być w języku polskim lub angielskim. Funkcję redaktora naczelnego TiRR pełni prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska, prof. SGGW, a sekretarza dr Jan Zawadka.

Szczegóły

Turystyka i Rozwój Regionalny
ISSN: 
2353-9178 (print), 2543-8859 (online)

Koszt publikacji wynosi 800 zł.

Indeksowane w:

Punktacja MNiSW: 40 (wg Komunikatu Ministra Nauki z dnia 5 stycznia 2024 r.)

Logo CC   OA   Metadata from Crossref logo   Crossref Similarity Check logo

Nr 21 (2024)

Opublikowane: 15.06.2024

Postawy pokolenia Z wobec zmian środowiskowych

Ewa Jaska, Agata Balińska, Agnieszka Werenowska

81-91

Solo tourists’ preferences and behaviours

Jan Zawadka, Karolina Kolibabska

135-145

Wyświetl wszystkie wydania