Czasopismo „Turystyka i Rozwój Regionalny” („Journal of Tourism and Regional Development”) wydawane jest od 2014 r. przez Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Jest ono kontynuacją serii wydawnictw naukowych publikowanych przez Katedrę Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa. Zgłaszane artykuły mogą być w języku polskim lub angielskim. Funkcję redaktora naczelnego TiRR pełni prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska, prof. SGGW, a sekretarza dr Jan Zawadka.

Szczegóły

Turystyka i Rozwój Regionalny
ISSN: 
2353-9178 (print), 2543-8859 (online)

Koszt publikacji wynosi 800 zł.

Indeksowane w:

Punktacja MNiSW: 40 (wg Komunikatu Ministra Nauki z dnia 5 stycznia 2024 r.)

Logo CC   OA   Metadata from Crossref logo   Crossref Similarity Check logo

Nr 20 (2023)

Opublikowane: 15.12.2023

City placement w rozwoju funkcji turystycznejna obszarach wiejskich

Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska, Marlena Sobkowicz

183-193

Wyświetl wszystkie wydania