Koncepcja smart villages w rozwoju obszarów wiejskich

Main Article Content

Bartłomiej Trajer
Marzena Trajer


Słowa kluczowe : inteligentne wioski, obszary wiejskie, Unia Europejska, technologie informacyjne, technologie komunikacyjne, innowacje na wsi
Abstrakt
W artykule przybliżono stosunkowo nowe zagadnienie inteligentnych wiosek (smart villages), które mają istotne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich, zarówno ze względu na nowe możliwości tworzenia miejsc pracy, jak i z punktu widzenia jakości życia na wsi. Społeczność zamieszkująca obszary tzw. inteligentnych wsi wykorzystuje innowacyjne rozwiązania w celu poprawy warunków pracy i życia, opierając się na lokalnych atutach, możliwościach i mocnych stronach obszarów wiejskich. Koncepcja inteligentnych wsi nie zawiera jednego uniwersalnego rozwiązania. Opiera się ona na potrzebach i potencjale danego terytorium oraz na strategii i jest wspierana przez nowe lub istniejące strategie terytorialne. W smart villages kluczowe są technologie, inwestycje w infrastrukturę, rozwój przedsiębiorczości, kapitał ludzki, zdolności i budowanie społeczności. Bardzo ważne jest również zaangażowanie społeczności lokalnych.

Article Details

Jak cytować
Trajer, B., & Trajer, M. (2021). Koncepcja smart villages w rozwoju obszarów wiejskich. Turystyka I Rozwój Regionalny, (15), 117–127. https://doi.org/10.22630/TIRR.2021.15.11
Bibliografia

Guzal-Dec D., Inteligentny rozwój wsi – koncepcja Smart Villages: Założenia, możliwości i odgraniczenia implementacyjne, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2018.

http://ksow.pl/aktualnosc/badanie-smart-villages-w-polsce-przyklady-10-gmin.

https://smartwies.pl/articles/technologie/niedrogie-smart-rozwiazania-na-przykladzie-wsi-kielpin.

Inteligentne wsie, Rewitalizacja usług na obszarach wiejskich, European Network for Rual Development, Przegląd Obszarów Wiejskich Nr 26, http://enrd.ec.europa.eu, 2018.

Inteligentne wsie, Redakcja: Ryszard Kamiński, Leszek Leśniak. Wydawca Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich na zlecenie: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Warszawie, Warszawa, listopad 2019.

Jak wspierać strategie inteligentnych wiosek, które skutecznie wzmacniają podmiotowość społeczności obszarów wiejskich, European Network for Rual Development.

Komorowski Ł, Stanny M,: Smart Villages: Where Can They Happen? Institute of Rual and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences, 2020. (Crossref)

Polska Wieś 2020, Raport o Stanie Wsi, FDPA, Wydawnictwo Naukowe SHOLAR.

Projekt Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej, MRiRW, 2020, https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr.

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030” MRiRW, 2019 https://www.gov.pl/web/rolnictwo/strategia-zrownowazonego-rozwoju-wsi-rolnictwa-i-rybactwa-2030.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.