Poziom wsparcia LGD w perspektywie PROW 2007–2013 w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Main Article Content

Monika Wojcieszak
Jan Zawadka


Słowa kluczowe : Lokalne Grupy Działania, fundusze UE, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013, przedsiębiorczość, obszary wiejskie
Abstrakt
Celem opracowania było przedstawienie idei tworzenia Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz zaprezentowanie poziomu ich wsparcia środkami z funduszy UE w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (dotyczy poddziałania 311 – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej i 312 – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw). W opracowaniu wskazano główne powody tworzenia LGD, jako podmiotów wspierających przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Scharakteryzowano także inicjatywę LEADER, w ramach której LGD mogły pozyskiwać fundusze na realizację lokalnych strategii rozwoju. Istotną częścią artykułu jest uwypuklenie istoty, zakresu, formy oraz wysokości pomocy oferowanej LGD w Polsce w ramach PROW 2007–2013. W artykule posłużono si ę techniką analizy literatury oraz desk research, wykorzystując dane ARiMR dotyczące dofinansowania LGD ze środków UE.

Article Details

Jak cytować
Wojcieszak, M., & Zawadka, J. (2018). Poziom wsparcia LGD w perspektywie PROW 2007–2013 w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Turystyka I Rozwój Regionalny, (9), 97–107. https://doi.org/10.22630/TIRR.2018.9.11
Bibliografia

Gawor S. (red.): LEADER. Poradnik dla doradców rolnych, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Kraków 2009.

Kamiński R.: Aktywność społeczności wiejskich. Lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych, IRWiR PAN, Warszawa 2008.

Markowski M.: Inicjatywa LEADER, 2009, www.wrotapodlasia.pl (dostęp: 22.05.2018).

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin JAKSA LGD: Lokalna Strategia Rozwoju, Miechów 2014.

Podejście LEADER. Podstawowy poradnik, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Luksemburg 2006.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2016.

Ziemiańczyk U: Konstrukcja budżetów lokalnych grup działania w Polsce na przykładzie budżetu Stowarzyszenia Rozwoju Orawy, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2010, nr 14.

www.aktywnawies.pl (dostęp: 23.05.2018).

www.dorzeczewisly.pl (dostęp: 23.05.2018).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.