Tourist popularity of Poland among the inhabitants of Stavropol Krai

Main Article Content

Jan Zawadka
Anna Ivolga

Abstrakt
The article presents the tourist popularity of Poland among the inhabitants of Stavropol Krai (a region located in the south of the European part of the Russian Federation). The research attempted to identify the reasons for discouraging the inhabitants of this region to take a tourist trip to Poland. Also presented the reasons, ways of organization and opinions on the tourist attractiveness of Poland against the background of selected countries among the people who visited Poland. The survey, in the form of an internet survey, was conducted among 141 inhabitants of Stavropol Krai. Based on the results of the research it can be stated that for the inhabitants of this region Poland is an attractive tourist country. However, it must be emphasized that much is still to be done to promote Poland as an attractive tourist destination. A large part of the respondents were not aware of its tourist attractiveness, which was the main reason for the lack of interest in this country.

Article Details

Jak cytować
Zawadka, J., & Ivolga, A. (2017). Tourist popularity of Poland among the inhabitants of Stavropol Krai. Turystyka I Rozwój Regionalny, (7), 121–128. https://doi.org/10.22630/TIRR.2017.7.12
Bibliografia

Balińska A.: Atrakcyjność turystyczna wybranych gmin wiejskich Podlasia w opinii turystów, [in:] A. Balińska (ed.), Potencjał turystyczny regionów, Wydawnictwo FAPA, Warszawa 2009.

Gołembski G.: Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Warszyńska J., Jackowski A.: Podstawy geografii turyzmu, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978.

Kosierewicz J., Obodyński K.: Turystyka i rekreacja. Wymiary teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006.

Kruczek Z.: Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Proksenia, Warszawa 2002.

Kurek W.: Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Nowacki M.: Atrakcje turystyczne. Koncepcje, stan, determinanty zadowolenia osób zwiedzających, AWF, Poznań 2012.

Nowacki M.: Wrażenia osób zwiedzających atrakcje turystyczne, Folia Turística 2003,14.

Potocka J.: Atrakcyjność turystyczna i metody jej identyfikacji, [in:] Z. Młynarczyk (ed.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Volume III. Walory i atrakcje turystyczne. Potencjał turystyczny. Plany rozwoju turystyki, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 2009.

Rogalewski O.: Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, Warszawa 1979.

Tourism in 2016. Central Statistical Office, Warsaw 2017.

Warszyńska J.: Waloryzacja miejscowości z punktu widzenia atrakcyjności turystycznej (zarys metody), Prace Geograficzne Uniwersytetu Jagiellońskiego 1970, 27.

Zdon-Korzeniowska M.: Jak kształtować regionalne produkty turystyczne? Teoria i praktyka, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2009.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>