Oczekiwania konsumentów pokolenia Z dotyczące zakupów produktów spożywczych prosto od rolnika

Main Article Content

Krystyna Krzyżanowska
Anna Parzonko
Anna Sieczko


Słowa kluczowe : produkty spożywcze, krótkie łańcuchy dostaw, konsument, pokolenie Z, .gospodarstwo rolne
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki badań empirycznych1 dotyczących oczekiwańkonsumentów pokolenia Z związanych z zakupem produktów spożywczych prosto od rolnika.W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z zastosowaniem technikiankiety. Przeprowadzono je z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety, sporządzonegona platformie Webankieta w marcu 2024 r. na grupie 246 respondentów. Z badańwynika, że pokolenie Z w znaczącym stopniu wykazuje zainteresowanie zakupami produktówspożywczych prosto z gospodarstwa. W przypadku takich zakupów dla respondentów ważnebyły skład produktu i prawidłowe warunki utrzymania zwierząt. Badani preferowali bezgotówkoweformy płatności za pomocą karty płatniczej lub płatności mobilnej (BLIK).

Article Details

Jak cytować
Krzyżanowska, K., Parzonko, A., & Sieczko, A. (2024). Oczekiwania konsumentów pokolenia Z dotyczące zakupów produktów spożywczych prosto od rolnika. Turystyka I Rozwój Regionalny, (21), 93–102. https://doi.org/10.22630/TIRR.2024.21.8
Bibliografia

Gołębiewski, J., Bareja-Wawryszuk, O. (2016). Znaczenie sprzedaży bezpośredniej w polskim rolnictwie. Roczniki Naukowe SERiA, t. XVIII, z. 3, s. 82-88.

Goryńska-Goldmann, E. (2019). Ewolucja rozwoju żywności lokalnej w kontekście idei zrównoważonej konsumpcji. Turystyka i Rozwój Regionalny, 12, s. 43-57. DOI: https://doi.org/ 10.22630/ TIRR.2019.12.17 (Crossref)

Grabiwoda, B. (2019). E-konsumenci jutra. Pokolenie Z i technologie mobilne. Łódź: Wydawnictwo Nieoczywiste.

Kołodziejczak, A. (2023). Wykorzystanie platformy Polski e-bazarek na rzecz rozwoju smart usług w gospodarstwach rolnych województwa wielkopolskiego. Czasopismo Geograficzne, 94 (1), s. 173-189. DOI: https://doi.org/10.12657/czageo-94-08 (Crossref)

Lyons, S., Schweitzer, L. Ng, E. S. (2015). How have careers changed? An investigation of changing career patterns across four generations. Journal of Managerial Psychology, 30, s. 8-21. DOI: https://doi.org/10.1108/JMP-07-2014-0210 (Crossref)

Miller, L.J., Lu, W. (2018). GenZisSet toOutnumber Millennials within a Year. Available online: https:// www.bloomberg.com/news/articles/2018-08-20/gen-z-to-outnumber-millennials-within-a-year-demographic-trends (access: 22 04.2024).

Minta, S., Uglis, J. (2018). Znaczenie sprzedaży bezpośredniej w rozwoju obszarów wiejskich. Interca-thedra, 2 (35), s. 181-187.

Paczka, E. (2020). Zmiana zachowań rynkowych pokolenia Z. Ekonomia - Wroclaw Economic Review, 26/1. DOI: https://doi.Org/10.19195/2658-1310.26.l.2 (Crossref)

Parzonko, A. J., Balińska, A., Sieczko, A. (2021). Pro-Environmental Behaviors of Generation Z in the Context of the Concept of Homo Socio-Oeconomicus. Energies, 14(6), s. 1-18. DOI: https://doi. org/10.3390/enl4061597 (Crossref)

Sieczko, A. (2019). Direct sales of products of animal origin in Poland. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists. Annals PAAAE, XXI (4), s. 413-420. DOI: https:// doi.org/10.5604/01.3001.0013.5354 (Crossref)

Sieczko, A., Sieczko, L, Parzonko, A. J. (2016). Regionalne zróżnicowanie sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego w Polsce. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 103, z. 4, s. 69-77. (Crossref)

Szymańska, E., Lukoszova, X. (2019). Krótkie łańcuchy dostaw produktów żywnościowych. Ekonomika i Organizacja Logistyki, 4 (1), s. 91-101. DOI: https://doi.Org/10.22630/EIOL.2019.4.l.8 (Crossref)

Wasil-Rusecka, W., Stankiewicz, D. (2021). Zasady sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwach rolnych. Zeszyty Prawnicze, 1 (69), s. 216-244. DOI: https://doi.org/10.31268/ZP-B AS.2021.17 (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
<< < 1 2 3 > >>