Przestrzenne zróżnicowanie poziomu przedsiębiorczości w gminach wiejskich województwa łódzkiego

Main Article Content

Paweł Dziemdziela
Krystyna Krzyżanowska


Słowa kluczowe : przedsiębiorczość, województwo łódzkie, gmina, obszary wiejskie
Abstrakt
Celem opracowania było rozpoznanie poziomu przedsiębiorczości w gminach wiejskich województwa łódzkiego, a także wskazanie zależności między wskaźnikiem przedsiębiorczości a odległością jednostek przestrzennych od ośrodków gospodarczych. Przyjęto, że głównymi ośrodkami gospodarczymi województwa łódzkiego są miasta powiatowe: Bełchatów, Brzeziny, Kutno, Łask, Łęczyca, Łowicz, Łódź, Opoczno, Pabianice, Pajęczno, Piotrków Trybunalski, Poddębice, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Sieradz, Skierniewice, Tomaszów Mazowiecki, Wieluń, Wieruszów, Zduńska Wola i Zgierz. Wskaźnik przedsiębiorczości został określony jako liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON w przeliczeniu na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym. Przyjęta odległość gmin wiejskich od ośrodków gospodarczych została wyrażona jako najkrótsze odległości drogowe. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że istnieje statystycznie istotna zależność między poziomem przedsiębiorczości w badanych gminach wiejskich województwa łódzkiego a ich oddaleniem od głównego ośrodka gospodarczego – wraz ze wzrostem odległości maleje liczba podmiotów gospodarczych.

Article Details

Jak cytować
Dziemdziela, P., & Krzyżanowska, K. (2021). Przestrzenne zróżnicowanie poziomu przedsiębiorczości w gminach wiejskich województwa łódzkiego. Turystyka I Rozwój Regionalny, (15), 33–41. https://doi.org/10.22630/TIRR.2021.15.4
Bibliografia

Bratnicki M.: W poszukiwaniu teoretycznych podstaw pomiaru przedsiębiorczości organizacyjnej. Organizacja i Kierowanie 2005, nr 4, s. 39.

Drucker P.F.: Innowacje i przedsiębiorczość – praktyka i zasady. PWE, Warszawa 1992, s. 271.

Kraśnicka T.: Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002, s. 75.

Majkut R.: Przedsiębiorczość w świetle uwarunkowań interdyscyplinarnych. CeDeWu, Warszawa 2014, s. 57–58.

Makieła Z.: Przedsiębiorczość innowacyjność terytorialna. Region w warunkach konkurencji. C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 10.

Niewęgłowski M., Klepacka-Dunajko I., Dunajko D.: Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich województwa mazowieckiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie 2016, nr 110, s. 74.

Piecuch T.: Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 9.

Schumpeter J.A.: Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa 1960, s. 34.

Sikorska-Wolak I.: Innowacje i przedsiębiorczość w wymiarze ekonomicznym, psychologicznym i edukacyjnym. [W:] Z.J. Przychodzeń (red.): O humanistyczny wymiar przedsiębiorczości wiejskiej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2000, s. 26.

Solecki K.: Samorząd terytorialny w procesie rozwoju przedsiębiorczości. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A. Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne 2015, nr 6 (2), s. 228.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>